Integritetspolicy

CDK Global Sverige AB och dess dotterbolag (som tillsammans går under namnet CDK Global) (”vi” eller ”CDK”) anser att det är viktigt att din integritet skyddas och respekteras.
I det här dokumentet förklarar vi hur vi samlar in och använder de personuppgifter som du ger till oss antingen direkt eller genom att du använder vår webbplats och HTML-baserade e-postmeddelanden. CDK består av olika juridiska enheter som driver verksamhet i olika länder. Alla de här juridiska enheterna kontrolleras av en och samma enhet: Automatic Data Processing, Inc. När du uppger information på vår webbplats blir den tillgänglig för hela CDK, och du bör vara medveten om att informationen kan lagras och ses i länder vars lagar föreskriver varierande nivåer av skydd för personuppgifter och att dessa nivåer inte alltid är desamma som de som gäller i ditt land.

Den brittiska dataskyddslagen från 1998 (”lagen”) föreskriver att det måste finnas en dataregisteransvarig, och i vårt fall är det CDK Global (UK) Limited, Cygnet Way, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG17 0YL, England

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter är information som är specifik för just dig, till exempel namn, adress, e-postadress, användarnamn, betalkortsnummer, personnummer och så vidare.

Hur samlas uppgifter in, och hur används och vidarebefordras de?

Vi samlar inte in personuppgifter – inte heller e-postadress– utan att fråga först. På vissa av våra webbplatser kan vi be dig att frivilligt uppge sådan information som e-postadress, gatuadress, telefonnummer eller andra uppgifter så att vi kan förbättra ditt besök på webbplatsen eller senare följa upp besöket. Om du vill uppge sådan information eller inte är helt upp till dig.
Om du frivilligt uppger information ger du ditt medgivande till att dina personuppgifter samlas in och används såsom beskrivs i den här sekretesspolicyn. I vissa fall kan CDK vidarebefordra uppgifter som du frivilligt uppgett för oss till pålitliga partnerföretag. Vi säljer eller hyr inte ut personuppgifter som du har uppgivit på den här webbplatsen till någon. CDK kan dessutom förse ansedda tredjepartsföretag med sammanställd statistik om besökare på våra webbplatser, till exempel om volym, trafikmönster och relaterad webbplatsinformation. Den här statistiken innehåller dock inga uppgifter som kan identifieras med avseende på person. CDK kan även vidarebefordra personuppgifter i särskilda fall då vi i god tro anser att så är nödvändigt för att (a) leva upp till lagkrav eller rätta oss efter rättsliga förfaranden, (b) skydda och försvara våra rättigheter och vår egendom, (c) tillse att användarvillkoren för webbplatsen efterlevs eller (d) skydda våra användares och andras intressen.

Uppgifter som vi samlar in om dig kan överföras till, och lagras, på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”). De kan även handhas av personal utanför EEA som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer. Sådan personal kan, bland annat, arbeta med sådant som att expediera beställningar, behandla betalningsuppgifter och tillhandahålla supporttjänster. När du ger oss personuppgifter samtycker du till ovannämnda överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att dina uppgifter ska behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Cookiefiler

Vad är cookiefiler och hur används de?

På CDK:s webbplats används cockiefiler, en standardteknik för att samla in information om hur vår webbplats används. Cookiefiler är konstruerade för att hjälpa webbplatsägare att avgöra om en viss användare har besökt webbplatsen förut och för att spara och komma ihåg inställningar som användaren kan ha gjort under webbplatsbesöket.
Cookiefiler är korta textsträngar som webbplatsen kan skicka till din webbläsare. Cookiefilerna kan inte hämta några andra data från din hårddisk eller få tag på din e-postadress. Om du bara besöker en webbplats med information om CDK kan en cookiefil användas för att identifiera din webbläsare som en som har använts vid besök på webbplatsen tidigare.

Ibland använder vi även minnesbaserade cookiefiler som hjälp för att identifiera användare av vissa av CDK:s webbprogram. Om du är registrerad användare på en webbplats som är för CDK:s kunder (om du har användarnamn och lösenord) kan vi på samma sätt använda cookiefiler för att kunna förse dig med personligt anpassad information utifrån hur du har använt webbplatsen tidigare.
Det är visserligen möjligt att ställa in webbläsare så att alla cookiefiler tillåts, så att du får meddelande när en cookiefil skickas eller så att alla cookiefiler blockeras, men om du blockerar cookiefiler kan det hända att det inte går att använda de CDK-tjänster som kräver registrering.

Mer information

I de flesta webbläsare kan du till viss del styra hur cookiefiler används genom olika webbläsarinställningar. Mer information om cookiefiler, hur du kan se vilka cookiefiler som har skickats, vilka inställningar du kan göra och hur du kan ta bort dem finns på www.aboutcookies.org och www.allaboutcookies.org.
Nedan beskrivs de olika typerna av cookiefiler som används på CDK:s webbplatser och vad de används för.
Google Analytics
Cookiefilens namn  _utma _utmb _utmc _utmz

Syfte
De här cookiefilerna används för att ta fram information om hur besökare använder vår webbplats, och den här informationen använder vi sedan för att förbättra webbplatsen. Informationen samlas in anonymt och kan röra sådant som antal webbplatsbesökare, var besökarna var innan de kom till webbplatsen och vilka sidor de har öppnat.

Mer information

Klicka här om du vill se en översikt över sekretess på Google
Om du inte vill registreras med Google Analytics på någon webbplats överhuvudtaget kan du besöka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Cookiefil för marknadsföring

Cookiefilens namn: ELOQUA

Syfte
När du första gången besöker en webbplats där systemet Eloqua används lagras en tredjepartscookiefil från eloqua.com i din webbläsare. Den här cookiefilen används sedan för att registrera vilka sidor du öppnar under besöket. Den här cookiefilen används på många olika webbplatser, men den information som samlas in på vår webbplats kan endast ses av CDK och vidarebefordras inte till någon tredje part, varken till Eloqua eller andra användare av Eloquasystemet.
Den här cookiefilen innehåller ingen personlig information som är specifik för dig, men om du väljer att fylla i ett formulär på vår webbplats kopplar vi samman dina personuppgifter med besöksinformationen i cookiefilen Eloqua som finns i din webbläsare.
Vi använder sedan den här informationen för att förbättra vår service till dig genom att vi väljer vilket sätt som är bäst att kontakta dig på (efter ditt medgivande), genom att anpassa innehållet i vår kontakt med dig så att den innehåller sådan information som du har visat intresse för på vår webbplats eller genom att välja erbjudanden och reklam som vi tror kan intressera dig samt för att förbättra hur vi uppfyller dina behov.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi anstränger oss till det yttersta för att skydda dina personuppgifter. Bland annat använder sådana branschstandardtekniker som brandväggar, kryptering, intrångsskydd och webbplatsövervakning. Tyvärr kan ingen överföring som sker via Internet var 100 % säker. Därför kan vi inte, trots att vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter, försäkra eller garantera säkerheten för information som du skickar eller tar emot från oss. Det här gäller speciellt för information som skickar till oss via e-post. Det finns inget sätt som vi kan skydda den här informationen på förrän den når oss. Så fort vi har tagit emot din e-post gör vi allt vi kan för att garantera att den är skyddad på våra servrar.

Internt begränsar vi åtkomsten till personuppgifter till de anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Dessa anställda är begränsade till ett fåtal, och de är bundna av vår sekretesspolicy.

Vi gör en översyn av våra säkerhetsrutiner med jämna mellanrum när vi anser det är nödvändigt.

Hur kan du hjälpa till att skydda dina personuppgifter?

Om du använder en CDK-webbplats där du är registrerad och har valt ett lösenord rekommenderar vi att du inte avslöjar det lösenordet för någon. Vi frågar aldrig efter lösenord via telefon eller e-post om du inte har själv tagit initiativ till det. Kom också ihåg att logga ut från webbplatsen som du är registrerad på och stänga webbläsarfönstret när du är färdig med ditt ärende. På så sätt kan inga andra få tag på dina personuppgifter eller privata korrespondens om flera personer använder samma dator.

Andra webbplatser

CDK:s webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, bland annat till våra partnerföretag. Vi försöker att endast länka till webbplatser som har samma höga standard och respekt för integritet som vi, men vi tar inte ansvar för sekretessrutinerna på andra webbplatser.

CDK:s användning av uppgifter

Du har enligt lag rätt att ta del av de uppgifter som vi har om dig. Om du vill ta del av uppgifterna tar vi ut en avgift på tio pund för att täcka våra kostnader för att ta fram uppgifterna som vi har om dig.
Om du har några frågor om vår sekretesspolicy, om du vill utnyttja din rätt att ta del av de uppgifter som vi har om dig, om du vill att vi ska ändra på hur vi använder dina personuppgifter eller om du tror att uppgifter som vi har om dig är felaktiga är du välkommen att höra av dig via e-post till dsi_privacy@cdk.com.

CDK Global Sverige AB
Hammarbacken 12 
Box 465
191 24 Sollentuna

08/2012

CDK Global

Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer