CDK Global: The world’s leading automotive software solutions provider.
 
AutoMaster

Ett integrerat system, som kombinerar återförsäljaren och kunderna.

AutoMaster hjälper dig att bygga starka band till kunderna – från de första förfrågningarna till besiktningar, servicetillfällen och reservdelsköp.

Samma kunddata visas för alla avdelningar, från lead till köp. Kontakta dina kunder också efter köpet och skapa livslånga kundrelationer.

Försäkra dig om kundernas lojalitet genom att erbjuda utmärkt service och hålla regelbunden kontakt med kunderna.


AutoMaster

DRACAR+

DRACAR+ är en IT-lösning som uppfyller avdelningens alla behov via ett samlat och fullständigt integrerat system.

Våra lösningar är marknadsledande och har fler integreringar med de olika producenterna än något annat DMS, vilket ger våra kunder ett försprång i förhållande till sina konkurrenter. DRACAR+ förbättrar återförsäljarens produktivitet och vinst, samtidigt som systemet ger medarbetarna effektivare arbetsdagar.

Hjälper till på alla områden i ditt företag

CDK Global garanterar att de viktigaste kraven från varje avdelning i ditt företag uppfylls med DRACAR+. DRACAR+ kan göra skillnad i hela din organisation.


DRACAR+

AutoMaster mobila verktyg

Anslut till AutoMaster, var som helst på ditt företag.

Personligt mottagande

Då du ser kunden köra in på parkeringen kan du genom att kolla registreringsnumret på mobilen eller surfplattan ta reda på vem det är. På så sätt kan du ta emot honom på ett personligt sätt. Med surfplattan har du tillgång till all CRM-data som finns i AutoMaster.

Du kan uppdatera kunddata samt utföra fordonskontrollen tillsammans med kunden. Efter kontrollen kan du ge kunden en uppskattning av kostnaderna och möjlighet att godkänna arbetet genom en digital underteckning.

Effektivare verkstad

Mobilapplikationen Mobil servicerådgivning med fordonskontroll innebär att din verkstad inte längre behöver papper och penna. Ingen behöver heller skriva ner samma sak i olika system eller på papper. Utrusta dina servicetekniker med en surfplatta så kan de effektivt utföra hela fordonskontrollen elektroniskt, inklusive bilder och underskrift.

Med Mobil mekaniker är det lätt att skapa olika typer av checklistor som kan användas via samma mobila enhet. Under kontrollen går det att använda prislistorna för reservdelar, arbete och paket i AutoMaster, vilket innebär att kunden kan få en korrekt offert som man kan visa och godkänna på surfplattan.

Full integration med AutoMaster innebär att arbetsorder och CRM uppdateras automatiskt när kontrollen är klar.

DealerBridge

DealerBridge är en kommunikationslösning som låter återförsäljare hantera affärshändelser med sina samarbetspartners över internet. Lösningen utgör en länk mellan återförsäljarens DMS-system och dess omvärld och erbjuder en möjlighet att skicka och ta emot information mellan exempelvis – återförsäljare, fabrik, importör, etc.

Dessutom ger DealerBridge en möjlighet att lagra information i databaser som delas med andra återförsäljare. Till exempel är det möjligt att dela servicebok och söka efter fordon eller delar hos andra återförsäljare inom samma gemenskap.


DealerBridge