Ekonomiavdelningen

DRACAR+:s redovisningsmodul har utvecklats för att ge en fullständig överblick över den ekonomiska situationen och är naturligtvis skapad i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Modulen uppdateras löpande.

Allmänt om DRACAR+ Ekonomi

Få överblick med DRACAR+ Ekonomifunktion.

Flerdimensionell bokföring

Förbättring av företagets redovisning via bokföring i flera dimensioner.

Docubizz

Låt din fakturahantering bli enklare – med hjälp av elektronisk fakturaskanning

360 Grader

Använd 360 Grader till att få överblick över dina kunder på en sida. Kan användas av alla medarbetare

eFaktura

Elektronisk fakturering direkt från DRACAR+ till företag.

Euro och annan valuta

Möjliggör inköp och försäljning i annan valuta

CBR

Undvik onödig dubbelregistrering med integrering

Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer