Best Practise

Under ett Best Practise projekt ligger fokus på att hitta de möjligheter som finns och som anses som de viktigaste av användaren. Sedan mäts nivån av kompetens inom dessa områden och CDK Global upprättar en plan för att höja kompetensen och på så sätt bättre utnyttja systemet.

Målsättningen med ett sådant projekt är:

  • att dokumentera kunskapsnivån hos den enskilda återförsäljaren i användandet av DMS-systemet på utvalda nyckelområden.
  • att identifiera eventuella behov hos återförsäljaren och skapa en enhetlig och optimal användning av DMS-systemet.
  • att optimera användandet och utnyttja de möjligheter som finns i DMS-systemet
  • att använda företagets resurser på mest effektivt sätt och till det som genererar störst värde.

Värdet med ett Best Practise projekt:

  • En rapport som visar hur återförsäljaren använder DMS-systemet och återförsäljarens egen bedömning av vikten och behovsnivå för varje enskilt område.
  • Rapport som visar vilka prioriterade och konkreta åtgärder den enskilde återförsäljaren bör genomföra för att optimera användandet av DMS-systemet om behov föreligger.
  • Kostnader för utbildning fokuseras till de områden där det finns ett dokumenterat behov.
Project Management

Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer