Om oss

CDK Global grundades som ADP Dealer Services 1972 och är idag världsledande leverantör av affärsystem och systemstöd till återförsäljare, verkstäder och importörer i fordonsbranschen.
ADP:s grundare hade en vision om ett nytt slags företag som skulle:

  • Hjälpa återförsäljare att sälja fordon, delar och service på ett mer lönsamt sätt
  • Tillhandahålla kraftfulla och användarvänliga lösningar i stor skala
  • Föra samma återförsäljare och deras kunder och etablera en livslång affärsrelation

De följande 40 åren var framgångsrika för ADP Dealer Services då först hundratals och senare tusentals återförsäljare upptäckte vilket stöd datoranvändning kunde vara gällande administration och kundservice. Framgångarna gjorde att ADP Dealer Services kunde förvärva flera likatänkande företag och erbjuda allt bättre service. År 2014 hade företaget växt tillräckligt för att bli ett eget självständigt företag: CDK Global.

Namnet återspeglar företagets historia och styrka.  

"C" står för Cobalt som ökade kunnandet inom marknadsföring och återförsäljarnas hemsidehantering år 2010. 

"D" står för Dealer Services och den 40-åriga erfarenhet som utgör grunden i företaget. 

"K" för Kerridge, dataföretaget som 2005 utökade expertisen och den globala närvaron.

CDK:s mål är att erbjuda återförsäljare de lösningar och insikter de behöver för att nå framgång. 

26 000 företag som handlar med bilar, lastbilar, motorcyklar, marina- och tunga fordon i mer än 100 länder på sex kontinenter arbetar dagligen med CDK:s produkter och lösningar.

CDK Global är din teknologipartner för framtiden.


CDK Global Sverige AB
Org.nr: 556204-6440
Box 465
191 24 SOLLENTUNA

Besöksadress:
Hammarbacken 12
191 49 SOLLENTUNA

CDK Global

Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer