Importörssystem

Överblick

Importörer i branschen arbetar i en utmanande, ständig föränderlig marknad och är mer beroende än någonsin av sin IT-leverantör som kan hjälpa dem att förbättra effektiviteten och öka vinsten för företaget. Under mer än 30 år har CDK Global levererat funktionella och flexibla lösningar som är utvecklade särskilt till importörer och återförsäljare.

CDK Globals Importörssystem (IMS) är fullt skalbart för att möta kraven från producenter, stora och små privata distributörer samt återförsäljargrupper.

IMS stöder företag i olika branscher såsom bilar, kommersiella fordon, maskinhandlare, motorcyklar, marin, husvagnar, etc.

CDK Global har lång erfarenhet och kunskap att erbjuda professionella lösningar för hela import-/exportsektorn på global nivå.

  • Effektiv styrning av verksamheten - Enkel och snabb leverans och spårning av order, hantering av reservdelar och bearbetning av garantier via internetbaserad återförsäljarportal.
  • Förbättrad styrning - Supply Chain Management - Få inblick för pipelines och lager i hela försörjningskedjan, från början till slut.
  • Ökad kontroll av garantiprocessen - Effektivisera processen för garantikrav och uppnå bättre kontroll på fordringar och minska kostnaderna.
  • Maximera effektiviteten - Uppnå snabbare mottagande och avsändande av reservdelar med hjälp av trådlösa skanners som hjälper till att reducera arbetsbördan.
  • Behåll kontrollen över utgifterna - Enkel hantering av kostnader med den integrerade ekonomistyrnings- och redovisningsfunktionaliteten.
  • Förbättrat beslutsfattande - Enkel åtkomst till information och nyckeltal.
  • Ökad lönsamhet - Minska användarnas arbetsbörda och få större kontroll över verksamheten och tillgångarna.
  • DMS-integration - Uppnå ökad effektivitet genom strömlinjeformade processer med integration till återförsäljarnas IT-lösningar.

Introduktion
AutoMaster IMS är en marknadsledande lösning som hanterar processer för fordonsimport och distribution. Genom integrationer levererar AutoMaster enkelt information om kunder och fordon och det finns ingen anledning att spendera tid på att söka efter data eller mata in information i andra fristående system.

VIL (Vehicle Importer Logistics)
Uppbyggt kring en central databas, stöder VIL modulen hantering av fordon, order och logistik. Det möjliggör informationsdelning mellan återförsäljare, importörer och fabrik, liksom åtkomst till tredjepart och myndigheter. Med AutoMaster IMS kan ni övervaka och ha kontroll på hela försörjningskedjan.

VIW (Garantier)
VIW modulen är utformad för att ge en hög grad av kommunikation mellan återförsäljare, importör och fabrik, samt krav på ett eller flera märken.
VIW är helt integrerad till AutoMaster DMS och omfattar webbaserad funktionalitet för att stöda mindre återförsäljare eller verkstäder i sin garantiprocess. VIW kan användas tillsammans med andra tredjeparts DMS system.

DPA (Reservdelshantering)
DPA modulen hjälper till att stöda reservdelsförsäljningen och beställningsprocessen mellan återförsäljare, importör och fabrik. Systemet är helintegrerat med AutoMaster DMS och beställningar kan antingen upprättas manuellt eller automatiskt baserat på AutoMaster lagerhantering och ABC analys kan användas vid behov.

NWD (Nation Wide Database)
Med NWD kan man dela ett brett spektrum av data. Modulen är särskilt utformad för stora återförsäljargrupper och multi-site återförsäljare som har krav på att få tillgång till information om kunder, fordon, servicehistorik, reservdelslager, leverantörer samt tekniska och återkallningskampanjer.

VIS (Vehicle Importer Service Agreement)
VIS modulen ger integrerad funktionalitet för att stöda importörens serviceavtal och erbjuder ett utbud av relevant information för både återförsäljare och importörer.

Integration till fabrikssystem
AutoMaster IMS innehåller flera gränssnitt till fabrikssystem och stöder elektronisk beställning, fakturering, fordons- och reservdelars masterdata samt behandling av garantikrav.

Webbaserad återförsäljarportal
Via den webbaserade portalen kan återförsäljarna i realtid få pris- och tillgångsinformation för reservdelar och fordon. Upprätta och följ upp beställningar och behandling av garantikrav.

Introduktion
CDK Globals Importörsystem är en flexibel lösning med en mängd integrationer till återförsäljarna. Kommunikationsportalen DealerBridge används för att minska antalet system och automatisera så många arbetsmoment som möjligt.

Fabriksintegration
IMS inkluderar omfattande fabriksgränssnitt och stöder elektronisk beställning, fakturor, fordonsdata och reservdelar samt behandling av garantier.

Webbaserad distributör- och återförsäljarportal
Den internetbaserade portalen levererar information om reservdelspris och tillgänglighet, fordonslager, beställning och sökfunktion, garantihantering och administration för distributörer och återförsäljare.

Bilsök och logistik
Få en komplett bild på bilbeställningar, leveranser och lager via en konfigurerbar vy. Fordonsdata sparas med prissättning av flera valutor och länder. Stöder höga försäljningsvolymer eller enskilda enheter.

Exportförsäljning- och distribution
Distribution av bilar och reservdelar stöds med integration till rederier och tullkontroller.

Garantihantering
Importörer får nödvändiga kontroller av fordringar och godkännande för att möta fabriksstandarder och minimera garantikostnader.

Reservdelshantering
Behandling av säljorder, lageradministration, lagerhantering och logistik, med stöd av trådlös scanning, godsmottaging, containerfördelning, bevakning av varulager, urval, packning och levererans.

CRM
En central CRM-databas med kunder-, företags- och enhetsregistreringar som täcker hela marknadssektorn. Ytterligare verktyg omfattar kundkontaktadministration såsom e-post, SMS funktionalitet, CSI feedback och uppföljning.

IMS Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer