Reservdelar

PartsReservdelsmodulen omfattar köp- och säljtransaktioner för reservdelar samt inventering. Den hjälper dig att följa upp produkternas inventeringsnivå och skapa förslag på inköpsorder automatiskt utifrån definierade beställningspunkter. Olika valutor hanteras också smidigt.

ABC-analysen hjälper användarna att identifiera förändringar i produktens efterfrågan samt eventuella lageröverskott eller inkuranta produkter. Rapporteringen ger kompletta uppgifter om försäljning per dag/vecka, säljarnas prestationsnivå, köptransaktioner, kampanjer, produktgrupper, produktspecifika säljtransaktioner, lagerstatus etc.

Smartare inköp och försäljning av reservdelar

Med AutoMaster hanterar du alla reservdelstransaktioner: prisnivåer, rabatter, specialavtal och olika valutor. Rätt pris tillämpas för varje kund och transaktion.

Effektiv lagerhantering

Reservdelsmodulen hjälper dig att förbättra kundservicen och kundnöjdheten genom att snabbt lokalisera de tillgängliga reservdelarna. Dessutom är det lätt att kolla lagersaldo i realtid för varje reservdel. Modellspecifika kompatibilitetsscheman garanterar att man hittar rätt delar till varje fordon.

Modulen identifierar också artiklar som är inkuranta. Funktioner för inventering, värdeminskning och skrotning ingår, liksom även automatisk nummeruppdatering samt ersättande artiklar. Dessa funktioner effektiviserar verksamheten och eliminerar fel vilket leder till ökad kundnöjdhet.

Parts Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer