AutoMaster

Ett heltäckande system

 

Med hjälp av AutoMaster får du en komplett överblick över kunden och kundrelationen. Inga fler anteckningar på papperslappar eller kopierade uppgifter från externa system. Alla kunddata finns i samma system, är uppdaterade och synliga för alla medarbetare på olika avdelningar.

AutoMaster har också kontakter på annat håll. Integration till importörernas system garanterar att den data som administreras av de alltid är lättillgängliga. Vid behov kan du också skicka den data som importörerna behöver direkt till deras system via AutoMaster.

Det finns även flera integrerade tillägg som stöder olika funktioner. Av dessa kan du skapa ett eget system som hjälper dig i verksamheten, istället för att köpa separata applikationer från olika leverantörer.


Nyckelfunktioner Märkesintegrationer Hantering av kundrelationenNya kunder

 

Kunderna har fler alternativ än någonsin förut. Tack vare den nya tekniken letar kunderna fram all tillgänglig information om din verksamhet, dina priser och utbudet redan innan de satt sin fot hos er. Det gäller att genast skapa ett gott första intryck.

Därför måste du ständigt hålla dig uppdaterad för att få nya kunder. Man måste genast skapa ett gott första intryck – det finns ingen tid att förlora. Om kunderna inte når dig i det skede då de planerar att köpa en ny bil, är du ute ur spelet när den slutliga affären sker.

AutoMasters mångsidiga CRM-verktyg hjälper dig att effektivt nå ut till kunder. Det finns många kanaler, allt från e-post till SMS och brev. Dessutom kan du övervaka och analysera hur effektiv din marknadsföring är via de mångsidiga uppföljningsverktygen.


Nyckelfunktioner TilläggsfunktionalitetMobila verktyg

 

Anslut till AutoMaster, var som helst på ditt företag.

Personligt mottagande

Anslut till AutoMaster, var som helst på ditt företag.

Då du ser kunden köra in på parkeringen kan du genom att kolla registreringsnumret på mobilen eller surfplattan ta reda på vem det är. På så sätt kan du ta emot honom på ett personligt sätt. Med surfplattan har du tillgång till all CRM-data som finns i AutoMaster.

Du kan uppdatera kunddata samt utföra fordonskontrollen tillsammans med kunden. Efter kontrollen kan du ge kunden en uppskattning av kostnaderna och möjlighet att godkänna arbetet genom en digital underteckning.

Effektivare verkstad

Mobilapplikationen Mobil servicerådgivning med fordonskontroll* innebär att din verkstad inte längre behöver papper och penna. Ingen behöver heller skriva ner samma sak i olika system eller på papper. Utrusta dina servicetekniker med en surfplatta så kan de effektivt utföra hela fordonskontrollen elektroniskt, inklusive bilder och underskrift.

Med Mobil mekaniker är det lätt att skapa olika typer av checklistor som kan användas via samma mobila enhet. Under kontrollen går det att använda prislistorna för reservdelar, arbete och paket i AutoMaster, vilket innebär att kunden kan få en korrekt offert som man kan visa och godkänna på surfplattan.

Full integration med AutoMaster innebär att arbetsorder och CRM uppdateras automatiskt när kontrollen är klar.

* Produkt med separat licens – tillgänglig från version 8.1


NyckelfunktionerAnvändarvänlig utformning

 

Systemets tydliga, logiska och lättanvända arbetsprocesser underlättar och gör medarbetarnas arbete snabbare, vilket gynnar hela företaget. Det enkla och intuitiva grafiska användargränssnittet hjälper användarna att klara av den egna rollens viktigaste processer. Verktygsknapparna och snabbvalen kan anpassas enligt användningsmiljö så att de vanligaste funktionerna alltid är lättillgängliga.

Systemet tillämpar avancerad uppdragshantering för att garantera att kontakten till kunderna inte glöms bort och att avtalade uppdrag utförs. Kunderna är lojala mot en återförsäljare som håller sina löften.

Eftersom användarvänlighet är av yttersta vikt för effektivt arbete, utvecklas ständigt nya verktyg för AutoMaster som underlättar arbetet.


Nyckelfunktioner AutoMaster CRM Hantering av kundrelationenRapportering

 

Goda beslut förutsätter korrekt information. AutoMasters rapporteringsfunktion visar affärsverksamhetens viktigaste nyckeltal och hjälper dig hitta den information du behöver.

Du kan använda AutoMasters standardrapporter eller bygga helt nya rapporter som passar dina syften. Standardrapporterna kan också redigeras.

Rapporterna hjälper dig att göra upp planer och prognoser, med tillgång till data ända till avdelnings- och personnivå. Rapporterna har sammanställts i samarbete med experter inom branschen och de kan redigeras för att passa dina behov.

Informationen kan också läggas upp som grafiska presentationer, som beskriver situationen bättre än en rad siffror. Detta underlättar det strategiska beslutsfattandet och främjar affärsverksamheten.

Vid hård konkurrens är det viktigt med en fungerande rapportering. Den behövs för att kunna fatta rätt beslut.


NyckelfunktionerDin teknikpartner

 

Att byta återförsäljarsystem och introducera nya processer är en krävande process. Vi vill underlätta för er. Företaget kan fortsätta sin verksamhet på normalt sätt, medan våra experter uppdaterar systemen i bakgrunden.

CDK:s AutoMaster-system är det första steget i vårt samarbete. Vi vill gärna växa tillsammans med ditt företag och erbjuda er den allra senaste tekniken som ger er konkurrensfördelar i tillväxten. 


Nyckelfunktioner SupportBegär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer