CRM

MarketingLär känna dina kunder för bättre resultat

AutoMaster CRM erbjuder marknadsföringsverktyg som hjälper dig att dra större nytta av dina kampanjer samt ger information om leads, kontakter och försäljning.

Kundkännedom

När all information om kunder och fordon finns på samma ställe kan du satsa på effektivare kundservice och marknadsföring. Med AutoMaster kan du gruppera dina kunder t.ex. enligt bilmodell eller servicebehov. Vårt analysverktyg visar kundens intäktsvärde för ditt företag.

Organiserad information

Försäljarens desktop hämtar och analyserar data från både befintliga och potentiella kunder. Du kan själv definiera vilken information du vill se.

Satsa på uppföljning för högre intäkter

Utveckla försäljningen och kundrelationerna genom att lägga till automatiska triggers, t.ex. servicepåminnelser. AutoMaster har även en process för klagomålshantering som hjälper dig att förbättra kundnöjdheten.

AutoMaster CRM

Salesman Desktop samlar information om leads, kunder, uppdrag, provkörningar, erbjudanden och uppföljningssamtal på samma skärm. All data kan också enkelt fås fram genom den kraftfulla fritextsökningen.

Avancerad Leadshantering innehåller bearbetning och rapportering av leads. Leadshanteringen samlar leads från alla källor så att du lätt kan kontrollera dubbletter, koppla leads till befintliga kunder och tilldela dem till säljarna. De visuella rapporterna hjälper dig att mäta och förbättra leadshanteringen ytterligare.

CRM Kampanjhanteringger säljare möjlighet att skapa målgrupper, följa upp kampanjens effekt och de aktiviteter den ger upphov till: utförda uppdrag, provkörningar, erbjudanden och beställningar.

Målgrupper går lätt att skapa från AutoMasters databas över kunder och fordon. Du kan till exempel skapa målgrupper med kunder som har missat servicetillfällen eller vars leasingavtal håller på att löpa ut.

Lojalitetsprogram får dina kunder att känna sig utvalda. Det är lättare att behålla kunder än att hitta nya. Via AutoMaster kan du skicka service- och garantipåminnelser, viktiga inbjudningar och tackbrev.

Kontakthantering garanterar att du har den senaste och mest korrekta informationen om befintliga och potentiella kunder, så att varje kampanj når sin fulla potential.

Dubblettkontroll  är ett snabbt sätt att hitta och slå ihop dubbletter i databasen.

Reklamationshantering  registrerar kundklagomål i AutoMasters CRM-system där hela teamet kan se dem och åtgärda den snabbt och effektivt.

*Kräver separat licens

Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer