CDK Globals ASP-tjänst

Molnet. Alla pratar om det, men vad kan det betyda för ditt företag?

Varför väljer företag molntjänster?

Molntjänster är ett sätt för återförsäljare att hantera sina IT-tjänster. Det är en hel del arbete att köra sina applikationer på plats. T.ex. serverunderhåll, uppgraderingar och säkerhetskopiering - så många företag söker nu ett enklare sätt att driva sin verksamhet.

Gå med i molnet

Låt en ASP-lösning minska belastningen och kör dina applikationer från ett säkert datacenter. Ditt DMS-system driftas av CDK Global och därmed kommer extrajobb och underhåll vara ett minne blott.

Introduktion ASP-lösning

CDK Globals ASP-tjänst har utvecklats med dig som återförsäljare i åtanke. Det är den enda plattformen som är helt anpassad för att drifta ditt DMS-system.

Fördelar

HSP Tillförlitligt Ingen oro för driftstopp; din data finns alltid när du behöver den.
HSP Säkerhet Din data nås via ett säkert, privat nätverk med åtkomstkontroller.
HSP Katastrofhantering Din kunddata säkerhetskopieras alltid till en säker extern plats så att ditt system kan återställas vid behov.
HSP Förutsägbara månadskostnader Ingen mer budgetering för nya servrar, uppgraderingar eller driftstopp - bara en förutsäg- och hanterbar månadskostnad
HSP Teknisk support Du är i händerna på experter. CDK Global är singel point of contact med specialistkunskap för alla dina DMS-behov.


Utforska fördelarna

Varför välja CDK Globals ASP-tjänst för ditt DMS-system?

CDK Global har mer än 20 års erfarenhet av att tillhandahålla ASP-tjänster till återförsäljare runt om i världen. Vi hanterar mer än 225.000 användare fördelade på 10 strategiskt placerade datacenter.

Vi upprätthåller den högsta möjliga säkerhetsnivån i våra datacenter med inbyggd katastrofhantering. Detta gör att vi med tillförsikt kan hålla en servicegrad på 99,5%.

 

Läs mer om ASP-trender

CDK Globals ASP-tjänst: Alltid tillgängligt, fullständigt säkert.

Med en ASP-tjänst kan du fokusera din värdefulla tid helt på din kärnverksamhet och låta CDK Global fokusera på att drifta din DMS-lösning. Du kommer aldrig behöva införskaffa en ny DMS-server, hantera uppgraderingar eller ett oplanerat driftstopp själv igen.

Du behöver inte längre oroa dig för:

Förlorad data

Förlorad data

Data Backup

Er DMS-data är avgörande för att din verksamhet ska fungera. CDK Global säkerställer att din data är säkerhetskopierad på regelbunden basis till en säker lokation utanför vårt datacenter.

Beställ broschyr   Se video

HSP

Trygghet när det räknas som mest

Datasäkerhet

CDK Global tar datasäkerhet på allvar; all åtkomst kontrolleras och loggas. Endast behörig personal har tillgång via ett övervakat system.

Vi har både proaktiva och reaktiva system på plats i våra datacenter. Detta för att säkerställa vaksamhet och reaktion på eventuella hot.
Systemet inkluderar:

  • Redundanta kylsystem
  • Avancerade brand- och översvämningskydd
  • Resilienta strömförsörjningssystem
  • Videoövervakning, inbrottslarm och ID-kortåtkomst

Beställ broschyr   Se video

HSP

Utveckla din verksamhet, utan problem

Resurser och skalbarhet

Varför betala för onödiga resurser och kostnader för uppgraderingar?

När ditt företag är redo att expandera är det lätt att lägga till fler användare till din ASP-tjänst.
Vi ser till att alla nödvändiga resurser och kunskaper finns tillgängliga för att ta hand om ditt DMS-system och din data.

Dra nytta av:

  • "Per användare-modell" - Du betalar endast för det antal användare du faktiskt behöver
  • Resurskrav vid nya versioner av applikationer
  • Resurser finns tillgängliga för ditt DMS-system idag och i framtiden

Beställ broschyr   Se video

HSP

Säkerställ maximal tillgänglighet för dig som återförsäljare

Katastrofhantering

CDK Globals ASP-tjänst har en SLA för att säkerställa maximal tillgänglighet för dig som återförsäljare. Vi bibehåller vår höga tillgänglighet genom att använda utrustning och system som är väl beprövade och tillförlitliga som underhålls av välutbildad och erfaren personal.

  • Upp till 99,5% tillgänglighet
  • Planer gällande katastrofhantering finns för att säkerställa att vi kan återställa ditt system
  • Data säkerhetskopieras till ett andra datacenter off-site

Beställ broschyr   Se video

See why our customers chose CDK Global Cloud Hosting

Meteor GroupMeteor Group Plc Take control of their IT with CDK Global Cloud Hosting (HSP)
Meteor Group Plc took the decision to outsource the group’s Autoline server and applications to CDK Global. Simon Miles, Company Secretary of Meteor, was instrumental in this decision and three years on, shares the reasons for his decision and the outcome.


Read more of this success story Download the PDF


Great CentralGreat Central Vauxhall protect their data and servers using CDK Global Cloud Hosting (HSP)
In 2009, Great Central suffered a major server memory failure followed by a collapsed backup system, resulting in the permanent loss of five days worth of Dealer Management System (DMS) data. This provoked Great Central to approach CDK Global about hosting their key systems, including the Autoline DMS and Print Manager application in one of CDK Global's dedicated data centres. Now, Great Central has 'peace of mind' that their business critical systems and data are in safe hands and there is no chance of a repeat of their earlier data disaster.


Read more of this success story Download the PDF


Överväg fördelarna av att använda CDK Globals ASP-tjänst

Ser du värdet gällande katastrofhantering?

Ni som återförsäljare är själva ansvariga för driften av era egna servrar. Om ni skulle förlora åtkomsten till ert DMS-system så är det upp till er att felsöka och få upp driften igen. Har ni den den kunskap och tid som krävs för detta

Läs hela artikeln


Svaret finns i CDK Globals ASP-tjänst

När du skapar en offert eller arbetsorder förväntar du dig att ditt DMS-system ska fungera och vara tillgängligt så varför skulle du våga chansa?

Läs hela artikeln


Framåttänkande eller bakåtsträvande?

Ditt DMS-system är ett av de system som är kritiska för att drifta din verksamhet. Det påverkar alla delar av ditt företag och oplanerade driftstopp kommer att ha en stor negativ effekt. Detta kan leda till inkomstbortfall och dålig publicitet.

Läs hela artikeln


5 bästa metoderna att ta hand om ditt DMS-system.

Det finns fortfarande de ÅF som driftar sina egna servrar istället för att flytta driften till en ASP-tjänst.

Läs hela artikeln


Borde du flytta ditt DMS-system till molnet?

Många ledande ÅF flyttar sina DMS-system till en hostad lösning, så det är en bra tidpunkt för er att fundera över vilken strategi som är bäst för er.

Läs hela artikeln


Hosting vs egen server

Det är en vanlig missuppfattning att en ASP-lösning är mycket dyrare. Men om du driftar dina egna servrar så finns det fler faktorer än bara själva hårdvaran som spelar in när man räknar ut den reella kostnaden.

Läs hela artikeln


Cloud Hosting Begär merInformation

Demoförfrågen

Hämta broschyrer